SAGA Festival: O Pată Neagră asupra Imaginilor Festivalurilor din România

Festivalurile de muzică din România au cunoscut o creștere spectaculoasă în ultimii ani, evenimente precum UNTOLD, Electric Castle, Neversea și Beach Please reușind să atragă zeci de mii de participanți din întreaga lume și să ridice standardele de organizare la un nivel comparabil cu marile festivaluri europene. Însă, în contrast cu aceste evenimente de succes, SAGA Festival a reușit să aducă o pată neagră asupra industriei festivalurilor din România.

Probleme Tehnice și Scandalul Hardwell

Unul dintre cele mai mari scandaluri a fost generat de artistul Hardwell, care a fost nevoit să-și oprească actul artistic din cauza problemelor tehnice constante. Hardwell, al cărui nume real este Robbert van de Corput, este un DJ olandez de renume mondial și producător muzical. Este o figură majoră în scena muzicii electronice de dans (EDM), cunoscut pentru performanțele sale dinamice și hiturile sale. Prezența sa la un festival este un punct de atracție semnificativ pentru fanii EDM, iar oprirea sa bruscă la SAGA Festival a fost o mare dezamăgire.

În fața unui public dezamăgit, Hardwell a declarat că a venit de departe pentru a performa și că, în mod surprinzător, nu a fost încă plătit. Mai mult, el a subliniat că nu poate continua spectacolul din cauza problemelor tehnice și a încheiat cu un mesaj dur: “Fu*k SAGA Festival.” Acest incident a fost o lovitură majoră pentru reputația festivalului și, implicit, pentru imaginea României în industria internațională a festivalurilor. Vestea despre experiența lui Hardwell a ajuns deja în presa internațională, răspândindu-se rapid pe rețelele sociale și forumuri precum subreddit-ul EDM.

Pe subreddit-ul r/EDM, incidentul a stârnit numeroase comentarii:

  • “I feel like you gotta be pushed to a real limit to go off like this 😅”
  • “Hardwell is an absolute legend, and my respect for him has somehow now gone up even more for this.”
  • “Honestly though, respect. With the way the entertainment industry works, you have to keep impressing promoters and get fans to buy tickets to your show. It’s better to cancel a performance than to put on a sloppy one. Especially if they’re not even gonna pay you.”
  • “This is crazy lol. What a bad look for the fest!!!”
@randomcreativity2 Damn, at least he explained us what happened. #sagafestival #hardwell #musicfestival ♬ original sound – Random Creativity

Organizare Slaba și Informații Insuficiente

SAGA Festival a fost marcat de numeroase deficiențe organizatorice care au afectat negativ experiența participanților. De exemplu, utilizarea brățărilor speciale pentru top-up a fost restricționată doar la achiziționarea de băuturi, nu și de mâncare, o informație care nu a fost comunicată publicului în prealabil. În prima zi a festivalului, a existat un delay de două ore, timp în care porțile au rămas închise, lăsând mii de oameni să aștepte afară. De asemenea, organizatorii au promis ciușmele cu apă care nu au fost găsite în incinta festivalului, lăsând participanții fără surse gratuite de hidratare.

Imagine preluata de pe grupul de Facebook ” Concerteatză “

Probleme Logistice și Confortul Participanților

Sonorizarea scenelor a fost o altă problemă majoră, scenele interferând sonor una cu cealaltă, afectând calitatea actelor artistice. Cozile mari pentru diverse facilități și toaletele inadmisibile au completat lista nemulțumirilor participanților. Aceste aspecte nu doar că au redus calitatea experienței, dar au și pus sub semnul întrebării profesionalismul organizatorilor SAGA.

Anii trecuti..

Este important de menționat că aceasta nu este prima ediție ratată complet a SAGA Festival. Chiar și în anul precedent, festivalul s-a confruntat cu probleme semnificative legate de organizare și relația cu artiștii. Cu toate acestea, nivelul de deficiențe și nemulțumiri din acest an a depășit cu mult orice precedent, amplificând negativ impactul asupra imaginii festivalului și a României. Să nu uităm că aceste probleme au apărut doar în prima zi a festivalului, indicând potențialul de probleme și în zilele următoare.

O Pată pe Imaginea României

Imaginea festivalurilor din România este una pentru care alți organizatori au muncit mai bine de 15 ani, aducând artiști de renume mondial și ridicând standardele evenimentelor la un nivel de profesionalism recunoscut internațional. Festivaluri precum UNTOLD, Electric Castle, Neversea și Beach Please au demonstrat constant că România poate fi o destinație de top pentru evenimente muzicale, oferind experiențe de înaltă calitate și servicii impecabile. În acest context, SAGA Festival reprezintă un regres semnificativ, afectând percepția internațională asupra capacității României de a organiza evenimente de amploare.

Niciun organizator de festivaluri nu dorește să fie asociat cu eșecurile văzute la SAGA. Gestionarea deficitară a logisticii și aspectelor tehnice de către festival creează o percepție negativă care pătează reputația câștigată cu greu a festivalurilor din România. Efortul de a aduce artiști de top și de a oferi o experiență excepțională este subminat de astfel de evenimente prost gestionate. Acest stigmat poate descuraja viitoarele colaborări cu artiști internaționali și poate diminua atractivitatea României ca destinație pentru festivaluri.

Concluzie

Deși nu am participat personal la SAGA Festival, relatările prietenilor și informațiile disponibile pe rețelele sociale indică clar deficiențe majore în organizarea evenimentului. Aceste probleme aduc prejudicii imaginii României și subminează eforturile depuse de alți organizatori de evenimente pentru a ridica standardele festivalurilor la nivel european. Este esențial ca organizatorii SAGA să își asume responsabilitatea pentru aceste deficiențe și să ia măsuri concrete pentru a remedia situația în edițiile viitoare, pentru a nu compromite și mai mult imaginea festivalurilor românești. Pentru binele scenei festivalurilor din România, lecțiile de la SAGA trebuie învățate și abordate prompt.

 

EN Version:

Music festivals in Romania have seen a spectacular rise in recent years, with events like UNTOLD, Electric Castle, Neversea, and Beach, Please attracting tens of thousands of participants from around the world and raising organizational standards to a level comparable to major European festivals. However, in contrast to these successful events, SAGA Festival has managed to cast a dark shadow over Romania’s festival industry.

Technical Problems and the Hardwell Scandal

One of the biggest scandals was caused by artist Hardwell, who had to stop his performance due to constant technical issues. Hardwell, whose real name is Robbert van de Corput, is a world-renowned Dutch DJ and music producer. He has been a major figure in the electronic dance music (EDM) scene, known for his dynamic performances and hit tracks. His presence at a festival is a significant draw for EDM fans, and his abrupt halt at SAGA Festival was a major disappointment.

In front of a disappointed audience, Hardwell stated that he had come a long way to perform and, surprisingly, had not yet been paid. Moreover, he emphasized that he couldn’t continue his performance due to the technical problems and ended with a harsh message: “Fu*k SAGA Festival.” This incident dealt a major blow to the festival’s reputation and, implicitly, to Romania’s image in the international festival industry. The news of Hardwell’s experience has already reached the international press, spreading quickly on social media and forums like the EDM subreddit.

On the subreddit r/EDM, the incident has sparked numerous comments:

  • “I feel like you gotta be pushed to a real limit to go off like this 😅”
  • “Hardwell is an absolute legend, and my respect for him has somehow now gone up even more for this.”
  • “Honestly though, respect. With the way the entertainment industry works, you have to keep impressing promoters and get fans to buy tickets to your show. It’s better to cancel a performance than to put on a sloppy one. Especially if they’re not even gonna pay you.”
  • “This is crazy lol. What a bad look for the fest!!!”
@randomcreativity2 Damn, at least he explained us what happened. #sagafestival #hardwell #musicfestival ♬ original sound – Random Creativity

Poor Organization and Insufficient Information

SAGA Festival was marred by numerous organizational deficiencies that negatively impacted the participants’ experience. For example, the use of special top-up wristbands was restricted to purchasing drinks only, not food, a fact that was not communicated to the public beforehand. On the first day of the festival, there was a two-hour delay during which the gates remained closed, leaving thousands of people waiting outside. Additionally, organizers promised water fountains that were not found within the festival grounds, leaving participants without free hydration sources.

“Image taken from the Facebook group ‘Concerteatză’.”

Logistical Problems and Participant Comfort

Sound interference between stages was another major issue, with stages interfering sonically with one another, affecting the quality of artistic acts. Long queues for various facilities and unacceptable toilets completed the list of participants’ complaints. These aspects not only reduced the quality of the experience but also called into question the professionalism of SAGA’s organizers.

Previous Problematic Editions

It is important to mention that this is not the first completely failed edition of SAGA Festival. Even in the previous year, the festival faced significant problems related to organization and relations with artists. However, the level of deficiencies and complaints this year far exceeded any precedent, amplifying the negative impact on the festival’s image and Romania’s reputation. Not to forget, these issues arose on just the first day of the festival, indicating even more potential problems for the remaining days.

A Stain on Romania’s Image

The image of festivals in Romania is one for which other organizers have worked for 10-20 years, bringing world-renowned artists and raising event standards to a level of professionalism recognized internationally. Festivals such as UNTOLD, Electric Castle, Neversea, and Beach, Please have consistently demonstrated that Romania can be a top destination for music events, offering high-quality experiences and impeccable services. In this context, SAGA Festival represents a significant regression, affecting international perception of Romania’s ability to organize large-scale events.

No festival organizer wants to be associated with the failures seen at SAGA. The festival’s mishandling of logistics and technical aspects creates a negative perception that tarnishes the hard-earned reputation of Romanian festivals. The effort to bring top-tier artists and provide an exceptional experience is undermined by such poorly managed events. This stigma can deter future collaborations with international artists and diminish the attractiveness of Romania as a festival destination.

Conclusion

Although I did not personally attend SAGA Festival, the accounts of friends and information available on social media clearly indicate major deficiencies in the event’s organization. These problems damage Romania’s image and undermine the efforts made by other event organizers to raise festival standards to a European level. It is essential for SAGA’s organizers to take responsibility for these deficiencies and take concrete measures to remedy the situation in future editions, so as not to further compromise the image of Romanian festivals. For the sake of Romania’s burgeoning festival scene, the lessons from SAGA must be learned and addressed promptly.